Địa lý 6 Bài 25: Thực hành Sự chuyển động của các dòng biển trong đại dương

Lý thuyếtTrắc nghiệmBT SGK FAQ

Trong bài học này các em sẽ được hướng dẫn Thực hành Sự chuyển động của các dòng biển trong đại dương qua đó các em sẽ được quan sát trên bản đồ và phân biệt được dòng biển nóng, lạnh. Xác định hướng chảy cũng như vị trí và đặc điểm của dongf biển nóng - lạnh như thế nào. 

Tóm tắt lý thuyết

Hinh 64. Bản đồ các dòng biển trong Đại dương Thế giới

(Hinh 64. Bản đồ các dòng biển trong Đại dương Thế giới)

1. Dựa vào bản đồ các dòng biển trong Đại dương Thế giới, hãy

 • Cho biết vị trí và hướng chảy của các dòng biển nóng và lạnh ở nửa cầu Bắc, trong Đại Tây Dương và Thái Bình Dương.
 • Cho biết vị trí và hướng chảy của các dòng biển ở nửa cầu Nam.
 • So sánh vị trí và hướng chảy của các dòng biển nói trên ở nửa cầu Bắc và nửa cầu Nam, từ đó rút ra nhận xét chung về hướng chảy của các dòng biển nóng là lạnh trong Đại dương Thế giới.

Hướng dẫn trả lời: 

 • Vị trí và hướng chảy của các dòng biển nóng và lạnh ở nửa cầu Bắc:
  • Đại Tây Dương:
   • Dòng biển nóng Gơn-xrim, chảy từ chí tuyến Bắc lên Bắc Âu, Mỹ.
   • Dòng biển nóng Guy-an, chảy từ Bắc xích đạo lên 30oB.
   • Dòng biển lạnh Grơn-len, chảy từ vùng cực Bắc xuống chí tuyến.
  • Thái Bình Dương:
   • Dòng biển nóng Cư-rô-si-ô, chảy từ xích đạo lên Đông Bắc.
   • Dòng biển nóng Alaxca, chảy từ xích đạo lên Tây Bắc.
   • Dòng biển lạnh Ca-li-fooc-ni-a, chảy từ 40o B chảy về xích đạo.
   • Vị trí và hướng chảy của các dòng biển nóng và lạnh ở nửa cầu Nam:
  • Đại Tây Dương:
   • Dòng biển nóng Bra-xin, chảy từ xích đạo chảy về Nam.
   • Dòng biển lạnh Ben-ghê-la, chảy từ phía Nam lên xích đạo.
  • Thái Bình Dương:
  • Dòng biển nóng Đông Úc, chảy từ xích đạo chảy về hướng Đông Nam.
  • Dòng biển lạnh Pê-ru, chảy từ phía Nam 60oN lên xích đạo.
 • So sánh và nhận xét:
  • Hầu hết các dòng biển Nóng ở hai bán cầu đều xuất phát từ vĩ độ Thấp chảy lên vùng vĩ độ Cao.
  • Các dòng biển Lạnh ở hai bán cầu xuất phát ở vùng vĩ độ Cao chảy về vùng vĩ độ Thấp.

2. Dựa vào lược đồ hình 65 (trang 76 SGK Địa lý 6) dưới đây, hãy

 • So sánh nhiệt độ của các địa điểm A,B,C,D cùng nằm trên một vĩ độ 60oB.
 • Từ so sánh trên, nêu ảnh hưởng của các dòng biển nóng và lạnh đến khí hậu những vùng ven biển mà chúng đi qua.

Hinh 65. Nhiệt độ của các vùng ven biển có hải lưu chảy qua

Hinh 65. Nhiệt độ của các vùng ven biển có hải lưu chảy qua

Hướng dẫn trả lời: 

 • Điểm A, B nằm cạnh dòng biển lạnh Nên nhiệt độ thấp hơn.
 • Điểm C, D nằm cạnh dòng biển nóng Nên nhiệt độ cao hơn.

→ Kết luận:

 • Dòng biển Nóng làm cho nhiệt độ các vùng ven biển cao hơn các vùng cùng vĩ độ.
 • Dòng biển Lạnh làm cho nhiệt độ các vùng ven bờ thấp hơn các vùng cùng vĩ độ.

Lời kết

Học xong bài này các em cần nắm được: 

 • Dòng biển nóng lạnh
 • Vị trí và hướng chảy của hai dòng biển đó

Ngoài ra, các em hãy tham khảo cách Giải bài tập Địa lý 6 Bài 25​​​ ở cuối bài học và tham gia làm phần thi Trắc nghiệm Địa lý 6 Bài 25 có các câu hỏi để cũng cố kiến thức đã học.

Các em hãy cùng nhau tham khảo bài học tiếp theo: Bài 26: Đất. Các nhân tố hình thành đất

-- Mod Địa Lý 6 HỌC247

Được đề xuất cho bạn