YOMEDIA
NONE

Bài tập 2 trang 76 SGK Địa lý 6

Giải bài 2 tr 76 sách GK Địa lớp 6

Dựa vào lược đồ hình 65 SGK, hãy:

- So sánh nhiệt độ của các địa điểm A, B, C, D cùng nằm trên vĩ độ 60°B.

- Từ so sánh trên, nêu ảnh hưởng của các dòng biển nóng và lạnh đến khí hậu những vùng ven biển mà chúng đi qua.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

  • Từ hình 65 SGK, ta thấy nhiệt độ tăng từ phía tây sang phía đông ở những vùng ven biển có hải lưu khác nhau chảy qua.
  • Các dòng biển nóng làm cho nhiệt độ các vùng ven biển cao hơn các vùng cùng vĩ độ. Ngược lại, các dòng biền lạnh làm cho nhiệt độ các vùng ven biển thấp hơn các vùng cùng vĩ độ.

-- Mod Địa Lý 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 76 SGK Địa lý 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON