YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 78 SBT Địa lí 6

Giải bài 1 tr 78 sách BT Địa lớp 6

Quan sát hình 64 trong SGK Địa lí 6, hãy cho biết:

a) Dòng biển nóng ở bán cầu Bắc xuất phát từ khoảng vĩ độ nào (khu vực nào), chảy về khoảng vĩ độ nào (khu vực nào). Vì sao dòng biển nóng có nhiệt độ cao hơn so với nhiệt độ nước biển của những nơi chúng chảy qua?

b) Dòng biển lạnh ở nửa cầu Nam xuất phát từ khoảng vĩ độ nào (khu vực nào), chảy về khoảng vĩ độ nào (khu vực nào ). Vì sao dnòng biển lạnh có nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ nước biển của những nơi chúng chảy qua? 

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

a)

  • Dòng biển nóng ở bán cầu Bắc xuất phát từ khoảng vĩ độ 0o -10oB (khu vực vĩ độ thấp ở cận xích đạo), chảy về khoảng vĩ độ nào 30-40oB ( khu vực vĩ độ cao).
  • Dòng biển nóng có nhiệt độ cao hơn so với nhiệt độ nước biển của những nơi chúng chảy qua vì dòng biển nóng là nơi hoạt động của gió tín phong, gió Tây ôn đới và gió mùa đem theo không khí nóng.

b)

  • Dòng biển lạnh ở nửa cầu Nam xuất phát từ khoảng vĩ độ 60oN (khu vực vĩ độ cao), chảy về khoảng vĩ độ 10-30oN (khu vực vĩ độ trung bình).
  • Dòng biển lạnh có nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ nước biển của những nơi chúng chảy qua vì dòng lạnh là sự chênh lệch nhiệt độ, độ mặn, tỷ trọng của nước từ các biển khác nhau làm giảm nhiệt độ, ĥơi nước trong các khối khí.

-- Mod Địa Lý 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 78 SBT Địa lí 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON