YOMEDIA
NONE

Bài tập 2 trang 37 Tập bản đồ Địa Lí 6

Bài tập 2 trang 37 Tập bản đồ Địa Lí 6

Dựa vào lược đồ hình 2, em hãy:

- Điền nhiệt độ của các địa điểm A, B, C, D (cùng nằm trên vĩ độ 60oB) vào bảng dưới đây:

Địa điểm A B C D
Nhiệt độ (oC) ..................... ..................... ..................... .....................

- Giải thích vì sao ở cùng một vĩ độ mà các địa điểm đó lại có nhiệt độ khác nhau 

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

Địa điểm A B C D
Nhiệt độ (oC) - 19oC - 8oC - 2oC - 3oC

Những địa điểm này nằm trên cùng 1 vĩ độ nhưng lại có nhiệt độ khác nhau, tăng dần từ Tây sang Đông vì:

- Địa điểm A và B là nơi có dòng biển lạnh Labrađô và dòng biển lạnh Grơnlen chảy qua, các dòng này mang theo nhiệt độ thấp từ vùng vĩ độ cao xuống, làm nhiệt độ các vùng chúng chảy qua hạ thấp.

- Địa điểm C và D có nhiệt độ cao hơn vì có dòng biển nóng Bắc Đại Tây Dương chảy từ vùng vĩ độ thấp phía Nam lên, mang theo nhiệt độ cao sưởi ấm các vùng mà nó đi qua.

-- Mod Địa Lý 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 37 Tập bản đồ Địa Lí 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON