YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Dòng biển lạnh Grơn-len, chảy từ 

  • A. Vùng cực Bắc xuống chí tuyến.
  • B. Vùng cực Bắc xuống cực Nam
  • C. Chảy từ Bắc xích đạo lên 30oB.
  • D. Chảy từ xích đạo lên Đông Bắc.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 23101

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON