YOMEDIA
NONE

Bài tập 2 trang 79 SBT Địa lí 6

Giải bài 2 tr 79 sách BT Địa lớp 6

Dựa vào hình 64 trong SGK Địa lí 6, hãy:

a) Quan sát các dòng biển nóng ở nửa cầu Bắc, giải thích vì sao từ khoảng vĩ độ 30oB trở về cực chúng thường lệch hướng về phía đông?

b) Quan sát các dòng biển lạnh ở nửa cầu Nam, giải thích vì sao từ khoảng vĩ độ 30oN trở về phía xích đạo chúng đều lệch hướng về phía tây? 

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

a) Từ khoảng vĩ độ 30oB trở về cực chúng thường lệch hướng về phía đông là do gió Tín phong và gió mùa

b) Từ khoảng vĩ độ 30oN trở về phía xích đạo chúng đều lệch hướng về phía tây là do gặp dòng biển nóng tạo thành hoàn lưu ở hai bán cầu, bán cầu Nam ngược chiều đồng hồ.

-- Mod Địa Lý 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 79 SBT Địa lí 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON