YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Cơ cấu thành phần kinh tế của nước ta đang chuyển dịch theo hướng:

   

  • A. Tăng tỉ trọng khu vực kinh tế Nhà nước
  • B. Giảm tỉ trọng khu vực kinh tế ngoài quốc doanh
  • C. Giảm dần tỉ trọng khu vực có vốn đầu tư nước ngoài
  • D. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng nhanh tỉ trọng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Cơ cấu thành phần kinh tế của nước ta đang chuyển dịch theo hướng tăng nhanh tỉ trọng các khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.

  → Đáp án: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 562

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON