AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cơ cấu thành phần kinh tế của nước ta đang chuyển dịch theo hướng:

   

  • A. Tăng tỉ trọng khu vực kinh tế Nhà nước
  • B. Giảm tỉ trọng khu vực kinh tế ngoài quốc doanh
  • C. Giảm dần tỉ trọng khu vực có vốn đầu tư nước ngoài  
  • D. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng nhanh tỉ trọng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>