ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Cơ cấu thành phần kinh tế của nước ta đang chuyển dịch theo hướng:

   

  • A. Tăng tỉ trọng khu vực kinh tế Nhà nước
  • B. Giảm tỉ trọng khu vực kinh tế ngoài quốc doanh
  • C. Giảm dần tỉ trọng khu vực có vốn đầu tư nước ngoài
  • D. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng nhanh tỉ trọng
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Cơ cấu thành phần kinh tế của nước ta đang chuyển dịch theo hướng tăng nhanh tỉ trọng các khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.

  → Đáp án: D

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 562

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1