ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

   Đây là một biện pháp quan trọng nhằm bảo vệ rừng đặc dụng

  • A.  Gây trồng rừng trên đất trống đồi trọc. 
  • B. Bảo vệ cảnh quan đa dạng sinh học ở các vườn quốc gia
  • C. Đảm bảo duy trì phát triển diện tích và chất lượng rừng
  • D. Có kế hoạch, biện pháp bảo vệ nuôi dưỡng rừng hiện có
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đây là một biện pháp quan trọng nhằm bảo vệ rừng đặc dụng bảo vệ cảnh quan đa dạng sinh học ở các vườn quốc gia.

  → Đáp án: B

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 463

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1