YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

   Đây là một biện pháp quan trọng nhằm bảo vệ rừng đặc dụng

  • A.  Gây trồng rừng trên đất trống đồi trọc. 
  • B. Bảo vệ cảnh quan đa dạng sinh học ở các vườn quốc gia
  • C. Đảm bảo duy trì phát triển diện tích và chất lượng rừng
  • D. Có kế hoạch, biện pháp bảo vệ nuôi dưỡng rừng hiện có

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đây là một biện pháp quan trọng nhằm bảo vệ rừng đặc dụng bảo vệ cảnh quan đa dạng sinh học ở các vườn quốc gia.

  → Đáp án: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 463

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF