YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 4 trang 126 SBT Địa lí 12

Bài tập 4 trang 126 SBT Địa lí 12

Biểu hiện nào không thể hiện được Đông Nam Bộ là vùng kinh tế phát triển nhất?

A. Có tổng GDP lớn nhất.

B. Có giá trị sản xuất công nghiệp cao nhất.

C. Có GDP bình quân đầu người lớn nhất.

D. Có mật độ dân số lớn nhất. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Thước đo của sự phát triển: GDP, GDP/người, giá trị sản xuất công nghiệp => Sai.

Chọn D.

-- Mod Địa Lý 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 126 SBT Địa lí 12 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON