YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1 trang 143 SGK Địa lý 12

Giải bài 1 tr 143 sách GK Địa lớp 12

Dựa vào bảng số liệu:

Cơ cấu giá trị xuất khẩu hàng hóa phân theo nhóm hàng của nước ta:

(Đơn vị: %)

Câu 1 SGK Địa lý 12 trang 143

Hãy vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự thay đổi cơ cấu giá trị xuất khẩu hàng hoá phân theo nhóm hàng và nêu nhận xét.

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết câu 1

Vẽ biểu đồ:

 • Biểu đồ cơ cấu giá trị xuất khẩu hàng hóa phân theo nhóm hàng của nước ta, giai đoạn 1995 - 2005

Vẽ biểu đồ Câu 1 SGK Địa lý 12 trang 143

 • Hàng công nghiệp nặng và khoáng sản
 • Hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp

Nhận xét:                               

 • Trong cơ cấu giá trị xuất khẩu hàng hoá phân theo nhóm hàng (năm 2005), chiếm tỉ trọng cao nhất là hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp (41,0%), tiếp đến là hàng công nghiệp nặng và khoáng sản (36,1%) và thấp nhất là hàng nông, lâm, thủy sản (22,9%).
 • Từ năm 1995 đến năm 2005, cơ cấu giá trị xuât khẩu hàng hoá phân theo nhóm hàng của nước ta có sự thay đổi:
  • Tăng tỉ trọng hàng công nghiệp nặng và khoáng sản, từ 25,3% năm 1995 lên 36,1% năm 2005 (tăng 10,8%).
  • Tăng nhanh tỉ trọng hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp, từ 28,5% năm 1995 lên 41,0% năm 2005 (tăng 12,5%).
  • Giảm tỉ trọng hàng nông, lâm, thủy sản, từ 46,2% năm 1995 xuống còn 22,9% năm 2005 (giảm 23,3%).

-- Mod Địa Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 143 SGK Địa lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON