Địa lý 12 Bài 4: Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ

Lý thuyếtTrắc nghiệmBT SGK FAQ

Bài học nhằm trang bị cho các em học sinh các kiến thức về lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ Việt Nam giai đoạn Tiền Cambri.

Tóm tắt lý thuyết

Lịch sử hình thành lãnh thổ Việt Nam có liên quan chặt chẽ với lịch hình thành Trái Đất.
Gồm 3 giai đoạn chính:

  • Giai đoạn tiền CAMBRI
  • Giai đoạn CỔ KIẾN TẠO
  • Giai đoạn TÂN KIẾN TẠO

1. Giai đoạn tiền Cambri:

  • Hình thành nền móng ban đầu của lãnh thổ Việt Nam.

a. Là giai đoạn cổ nhất và kéo dài nhất trong lịch sử phát triển của lãnh thổ Việt Nam

  • Bắt đầu cách đây 2,5 tỉ năm, kết thúc cách đây 540 triệu năm.


b. Chỉ diễn ra trong một phạm vi hẹp trên phần lãnh thổ nước ta hiện nay:

  • Các mảng nền cổ như  vòm sông Chảy, Hoàng Liên Sơn, sông Mã, khối Kon Tum,….


c. Các điều kiện cổ địa lí còn rất sơ khai và đơn điệu

  • Khí quyển rất loãng, hầu như chưa có ôxi, chỉ có chất khí amôniac, điôxit cacbon, nitơ, hiđro.
  • Thuỷ quyển: hầu như chưa có lớp nước trên mặt.
  • Sinh vật nghèo nàn: Tảo (tảo lục, tảo đỏ), động vật thân mềm (sứa, hải quỳ, thuỷ tức, san hô,ốc, …

-- Mod Địa Lý 12 HỌC247

Được đề xuất cho bạn