YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Đây là các kì tạo núi thuộc đại Cổ sinh:

   

  • A. Calêđôni và Kimêri  
  • B. Inđôxini và Kimêri  
  • C. Inđôxini và Calêđôni  
  • D. Calêđôni và Hecxini

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Calêđôni và Hecxini là các kì tạo núi thuộc đại Cổ sinh.

  → Đáp án: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 849

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF