ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Đây là các kì tạo núi thuộc đại Cổ sinh:

   

  • A. Calêđôni và Kimêri  
  • B. Inđôxini và Kimêri  
  • C. Inđôxini và Calêđôni  
  • D. Calêđôni và Hecxini
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Calêđôni và Hecxini là các kì tạo núi thuộc đại Cổ sinh.

  → Đáp án: D

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 849

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1