YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 23 SGK Địa lý 11

Giải bài 3 tr 23 sách GK Địa lớp 11

Hãy phân tích tác động của những vấn đề dân số và xã hội châu Phi tới sự phát triển kinh tế của châu lục này.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

  • Dân đông đã kìm hãm tốc độ tăng trưởng kinh tế.
  • Sản xuất lương thực theo đầu người giảm dần đến nạn đói trầm trọng.
  • Các mặt y tế, giáo dục kém phát triển trình độ dân trí thấp, bệnh tật đe dọa cuộc sống hàng trăm triệu người,…
  • Xung đột sắc tộc cướp đi sinh mạng hàng triệu người.

-- Mod Địa Lý 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 23 SGK Địa lý 11 HAY thì click chia sẻ 

Bài tập SGK khác

Bài tập 1 trang 23 SGK Địa lý 11

Bài tập 2 trang 23 SGK Địa lý 11

Bài tập 1 trang 27 SGK Địa lý 11

Bài tập 2 trang 27 SGK Địa lý 11

Bài tập 3 trang 27 SGK Địa lý 11

Bài tập 1 trang 33 SGK Địa lý 11

Bài tập 2 trang 33 SGK Địa lý 11

Bài tập 1 trang 15 SBT Địa lí 11

Bài tập 2 trang 17 SBT Địa lí 11

Bài tập 3 trang 17 SBT Địa lí 11

Bài tập 4 trang 17 SBT Địa lí 11

Bài tập 5 trang 18 SBT Địa lí 11

Bài tập 6 trang 18 SBT Địa lí 11

Bài tập 1 trang 19 SBT Địa lí 11

Bài tập 2 trang 19 SBT Địa lí 11

Bài tập 3 trang 20 SBT Địa lí 11

Bài tập 4 trang 20 SBT Địa lí 11

Bài tập 5 trang 21 SBT Địa lí 11

Bài tập 1 trang 23 SBT Địa lí 11

Bài tập 3 trang 23 SBT Địa lí 11

Bài tập 4 trang 25 SBT Địa lí 11

Bài tập 5 trang 25 SBT Địa lí 11

Bài tập 6 trang 25 SBT Địa lí 11

Bài tập 7 trang 25 SBT Địa lí 11

Bài tập 8 trang 25 SBT Địa lí 11

Bài tập 1 trang 12 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 2 trang 13 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 3 trang 14 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 1 trang 15 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 2 trang 16 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 3 trang 16 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 4 trang 16 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 1 trang 17 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 2 trang 18 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 3 trang 18 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 4 trang 18 Tập bản đồ Địa Lí 11

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF