YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 23 SGK Địa lý 11

Giải bài 1 tr 23 sách GK Địa lớp 11

Các nước châu Phi cần có giải pháp gì để khắc phục khó khan trong quá trình khai thác, bảo vệ tự nhiên?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

  • Khai thác và sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên thiên nhiên
  • Áp dụng các biện pháp thủy lợi nhằm hạn chế sự khô hạn.

-- Mod Địa Lý 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 23 SGK Địa lý 11 HAY thì click chia sẻ 

Bài tập SGK khác

Bài tập 2 trang 23 SGK Địa lý 11

Bài tập 3 trang 23 SGK Địa lý 11

Bài tập 1 trang 27 SGK Địa lý 11

Bài tập 2 trang 27 SGK Địa lý 11

Bài tập 3 trang 27 SGK Địa lý 11

Bài tập 1 trang 33 SGK Địa lý 11

Bài tập 2 trang 33 SGK Địa lý 11

Bài tập 1 trang 15 SBT Địa lí 11

Bài tập 2 trang 17 SBT Địa lí 11

Bài tập 3 trang 17 SBT Địa lí 11

Bài tập 4 trang 17 SBT Địa lí 11

Bài tập 5 trang 18 SBT Địa lí 11

Bài tập 6 trang 18 SBT Địa lí 11

Bài tập 1 trang 19 SBT Địa lí 11

Bài tập 2 trang 19 SBT Địa lí 11

Bài tập 3 trang 20 SBT Địa lí 11

Bài tập 4 trang 20 SBT Địa lí 11

Bài tập 5 trang 21 SBT Địa lí 11

Bài tập 1 trang 23 SBT Địa lí 11

Bài tập 3 trang 23 SBT Địa lí 11

Bài tập 4 trang 25 SBT Địa lí 11

Bài tập 5 trang 25 SBT Địa lí 11

Bài tập 6 trang 25 SBT Địa lí 11

Bài tập 7 trang 25 SBT Địa lí 11

Bài tập 8 trang 25 SBT Địa lí 11

Bài tập 1 trang 12 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 2 trang 13 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 3 trang 14 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 1 trang 15 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 2 trang 16 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 3 trang 16 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 4 trang 16 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 1 trang 17 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 2 trang 18 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 3 trang 18 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 4 trang 18 Tập bản đồ Địa Lí 11

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON