Khái Quát Nền Kinh Tế - Xã Hội Thế Giới

 • Bài 1: Sự tương quan về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại

  Bài 1: Sự tương quan về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại
  Với bài học này các em cần biết được sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế xã hội của các nhóm nước: phát triển, đang phát triển, các nước công nghiệp mới (NICs). Và nắm được đặc điểm nổi bật và tác động của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại tới sự phát triển kinh tế: xuất hiện các ngành kinh tế mới, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, hình thành nền kinh tế tri thức. Bên cạnh kiến thức thì phần kĩ năng cũng rất quan trọng trong việc học Địa lý. Nhận xét được sự phân bố các nhóm nước trên hình 1 SGK. Phân tích được bảng số liệu về kinh tế xã hội của từng nhóm nước. Để tìm hiểu kĩ hơn bài tập này mời các em học sinh cùng tìm hiểu.

  10 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 2: Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế

  Bài 2: Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế
  Với bài học này các em sẽ tìm hiểu, các tổ chức liên kết kinh tế khu vực và trên thế giới vừa hợp tác vừa cạnh tranh với nhau đã tạo nên động lực thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế, tăng cường tự do hóa thương mại, đầu tư dịch vụ trong phạm vi khu vực cũng như giữa các khu vực với nhau, góp phần bảo vệ lợi ích kinh tế của các nước thành viên. Đồng thời cũng thúc đấy quá trình mở rộng thị trường các quốc gia, tạo lập những thị trường khu vực rộng lớn, tăng cường quá trình toàn cầu hóa kinh tế thế giới.Và để hiểu xu thế toàn cầu hóa là như thế nào xin mời các em tìm hiểu bài học: Bài 2: Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế

  10 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 3: Một số vấn đề mang tính toàn cầu

  Bài 3: Một số vấn đề mang tính toàn cầu
  Cùng với việc bảo vệ hoà bình, nhân loại hiện nay đang phải đối mặt với nhiều thách thức mang tính toàn cầu như: bùng nổ dân số, già hoá dân số, ô nhiễm môi trường...gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với nhân loại. Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này moiqf tất cả các em học sinh cùng tìm hiểu qua bài học: Bài 3: Một số vấn đề mang tính toàn cầu

  10 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 4: Thực hành Tìm hiểu những cơ hội và thách thức của toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển

  Bài 4: Thực hành Tìm hiểu những cơ hội và thách thức của toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển
  Thông qua bài học thực hàn này các em này các em sẽ hiểu được những cơ hội và thách thức của toàn cầu hoá đối với các nước đang phát triển. Ngoài ra, các em sẽ có những kỉ năng như thu thập và xử lí thông tin, để viết một bài báo cáo hoàn chỉnh. Xin mời các em cùng tìm hiểu bài học: Bài 4: Thực hành Tìm hiểu những cơ hội và thách thức của toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển

  10 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 5: Một số vấn đề của châu lục và khu vực

  Bài 5: Một số vấn đề của châu lục và khu vực
  Bài học này các em sẽ được tìm hiểu một số vấn đề của các châu lục và khu vực như châu Phi, Mĩ La-tinh. Để hiểu được những vấn đề quan trọng của châu lục và khu vực thì mời các em tìm hiểu: Bài 5: Một số vấn đề của châu lục và khu vực

  10 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Ôn tập phần A

  Ôn tập phần A
  Hoc247 giới thiệu đến các em học sinh bài Ôn tập phần A - Địa lý 11 bao gồm phần tổng hợp các kiến thức cơ bản và một số câu hỏi tự luận có đáp án, 10 câu hỏi trắc nghiệm sẽ giúp các em tiếp thu và củng cố kiến thức đã học. 

  7 trắc nghiệm

  Xem chi tiết