YOMEDIA

Bài tập 2 trang 27 SGK Địa lý 11

Giải bài 2 tr 27 sách GK Địa lớp 11

Dựa vào hình 5.4 lập bảng và nhận xét tốc độ tăng GDP của Mĩ La tinh trong giai đoạn 1985 - 2004.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Tốc độ gia tăng GDP của Mĩ La tinh trong giai đoạn 1985 - 2004

Năm

1985

1990

1995

2000

2002

2004

Tốc độ tăng GDP

2,3

0,5

0,4

2,9

0,5

6,0

Nhận xét: Mĩ La tinh có tốc độ phát triển kinh tế không ổn định.

-- Mod Địa Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 27 SGK Địa lý 11 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT
?>