YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 27 SGK Địa lý 11

Giải bài 3 tr 27 sách GK Địa lớp 11

Những nguyên nhân nào làm cho kinh tế các nước Mĩ La tinh phát triển không ổn định?

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Nguyên nhân:

  • Mức tăng dân số còn khá cao
  • Các cuộc cải cách ruộng đất không triệt để.
  • Tình hình chính trị thiếu ổn định.
  • Chưa xây dựng được đường lối phát triển kinh tế – xã hội độc lập tự chủ, còn phụ thuộc nhiều vào tư bản nước ngoài, nhất là Hoa Kì.
  • Quá trình cải cách kinh tế của nhiều nước đã vấp phải sự phản ứng của các thế lực bị mất quyền lợi từ nguồn tài nguyên thiên nhiên giàu có.

-- Mod Địa Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 27 SGK Địa lý 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Bài tập SGK khác

Bài tập 1 trang 27 SGK Địa lý 11

Bài tập 2 trang 27 SGK Địa lý 11

Bài tập 1 trang 33 SGK Địa lý 11

Bài tập 2 trang 33 SGK Địa lý 11

Giải bài tập 1 trang 17 SBT Địa lí 11

Giải bài tập 2 trang 17 SBT Địa lí 11

Giải bài tập 3 trang 17 SBT Địa lí 11

Giải bài tập 4 trang 17 SBT Địa lí 11

Giải bài tập 5 trang 18 SBT Địa lí 11

Giải bài tập 6 trang 18 SBT Địa lí 11

Giải bài tập 7 trang 19 SBT Địa lí 11

Giải bài tập 8 trang 19 SBT Địa lí 11

Giải bài tập 9 trang 19 SBT Địa lí 11

Giải bài tập 10 trang 20 SBT Địa lí 11

Giải bài tập 1 trang 20 SBT Địa lí 11

Giải bài tập 2 trang 20 SBT Địa lí 11

Giải bài tập 3 trang 21 SBT Địa lí 11

Giải bài tập 4 trang 21 SBT Địa lí 11

Giải bài tập 5 trang 22 SBT Địa lí 11

Giải bài tập 6 trang 22 SBT Địa lí 11

Giải bài tập 7 trang 22 SBT Địa lí 11

Giải bài tập 8 trang 22 SBT Địa lí 11

Giải bài tập 1 trang 23 SBT Địa lí 11

Giải bài tập 2 trang 23 SBT Địa lí 11

Giải bài tập 3 trang 23 SBT Địa lí 11

Giải bài tập 4 trang 24 SBT Địa lí 11

Giải bài tập 5 trang 25 SBT Địa lí 11

Giải bài tập 6 trang 25 SBT Địa lí 11

Giải bài tập 7 trang 25 SBT Địa lí 11

Giải bài tập 8 trang 25 SBT Địa lí 11

Bài tập 1 trang 12 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 2 trang 13 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 3 trang 14 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 1 trang 15 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 2 trang 16 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 3 trang 16 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 4 trang 16 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 1 trang 17 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 2 trang 18 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 3 trang 18 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 4 trang 18 Tập bản đồ Địa Lí 11

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON