YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 23 SGK Địa lý 11

Giải bài 2 tr 23 sách GK Địa lớp 11

Dựa vào bảng dưới đây, nhận xét về sự thay đổi tỉ lệ dân số châu Phi so với các châu lục khác.

Câu 2 SGK Địa lý 11 trang 23

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

  • Tỉ lệ dân số châu Phi liên tục tăng
  • Tỉ lệ dân số châu Âu giảm liên tục
  • Tỉ lệ dân số châu Đại Dương không biến đổi
  • Tỉ lệ dân số châu Á, châu Mĩ có biến động nhưng không nhiều

-- Mod Địa Lý 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 23 SGK Địa lý 11 HAY thì click chia sẻ 

Bài tập SGK khác

Bài tập 1 trang 23 SGK Địa lý 11

Bài tập 3 trang 23 SGK Địa lý 11

Bài tập 1 trang 27 SGK Địa lý 11

Bài tập 2 trang 27 SGK Địa lý 11

Bài tập 3 trang 27 SGK Địa lý 11

Bài tập 1 trang 33 SGK Địa lý 11

Bài tập 2 trang 33 SGK Địa lý 11

Bài tập 1 trang 15 SBT Địa lí 11

Bài tập 2 trang 17 SBT Địa lí 11

Bài tập 3 trang 17 SBT Địa lí 11

Bài tập 4 trang 17 SBT Địa lí 11

Bài tập 5 trang 18 SBT Địa lí 11

Bài tập 6 trang 18 SBT Địa lí 11

Bài tập 1 trang 19 SBT Địa lí 11

Bài tập 2 trang 19 SBT Địa lí 11

Bài tập 3 trang 20 SBT Địa lí 11

Bài tập 4 trang 20 SBT Địa lí 11

Bài tập 5 trang 21 SBT Địa lí 11

Bài tập 1 trang 23 SBT Địa lí 11

Bài tập 3 trang 23 SBT Địa lí 11

Bài tập 4 trang 25 SBT Địa lí 11

Bài tập 5 trang 25 SBT Địa lí 11

Bài tập 6 trang 25 SBT Địa lí 11

Bài tập 7 trang 25 SBT Địa lí 11

Bài tập 8 trang 25 SBT Địa lí 11

Bài tập 1 trang 12 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 2 trang 13 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 3 trang 14 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 1 trang 15 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 2 trang 16 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 3 trang 16 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 4 trang 16 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 1 trang 17 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 2 trang 18 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 3 trang 18 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 4 trang 18 Tập bản đồ Địa Lí 11

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF