YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 66 SGK Địa lý 11

Giải bài 1 tr 66 sách GK Địa lớp 11

Phân tích những thuận lợi và khó khăn về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên đối với sự phát triển kinh tế của liên bang Nga.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

Thuận lợi:

  • Có nhiều đồng bằng rộng lớn như đồng bằng Đông Âu, đồng bằng Tây Xi-bia thuận lợi để phát triển trồng trọt và chăn nuôi.
  • Có loại đất tốt như đất đen là loại đất tốt nhất cho phát triển trồng trọt.
  • Khí hậu: đa dạng, thuận lợi cho việc phát triển một nền nông nghiệp đa dạng.
  • Sông ngòi: có nhiều sông và hồ lớn có giá trị về nhiều mặt: thủy điện, giao thông, cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp,…
  • Tài nguyên rừng: có diện tích rừng lớn nhất thế giới, chủ yếu là rừng tai ga.
  • Khoáng sản: là một trong những quốc gia giàu khoáng sản nhất thế giới, trong đó có nhiều loại khoáng sản trữ lượng hàng đầu thế giới.

Khó khăn:

  • Địa hình núi và cao nguyên chiếm diện tích lớn, có khí hậu băng giá hoặc khô hạn, tài nguyên phong phú nhưng phân bố chủ yếu ở vùng đồi núi hoặc giá lạnh.

-- Mod Địa Lý 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 66 SGK Địa lý 11 HAY thì click chia sẻ 

Bài tập SGK khác

Bài tập 2 trang 66 SGK Địa lý 11

Bài tập 3 trang 66 SGK Địa lý 11

Bài tập 1 trang 72 SGK Địa lý 11

Bài tập 3 trang 72 SGK Địa lý 11

Bài tập 1 trang 44 SBT Địa lí 11

Bài tập 2 trang 44 SBT Địa lí 11

Bài tập 4 trang 45 SBT Địa lí 11

Bài tập 5 trang 45 SBT Địa lí 11

Bài tập 6 trang 45 SBT Địa lí 11

Bài tập 7 trang 45 SBT Địa lí 11

Bài tập 8 trang 45 SBT Địa lí 11

Bài tập 9 trang 45 SBT Địa lí 11

Bài tập 10 trang 46 SBT Địa lí 11

Bài tập 11 trang 46 SBT Địa lí 11

Bài tập 1 trang 47 SBT Địa lí 11

Bài tập 2 trang 47 SBT Địa lí 11

Bài tập 3 trang 47 SBT Địa lí 11

Bài tập 4 trang 48 SBT Địa lí 11

Bài tập 5 trang 48 SBT Địa lí 11

Bài tập 6 trang 49 SBT Địa lí 11

Bài tập 7 trang 49 SBT Địa lí 11

Bài tập 8 trang 49 SBT Địa lí 11

Bài tập 9 trang 49 SBT Địa lí 11

Bài tập 9 trang 50 SBT Địa lí 11

Bài tập 10 trang 50 SBT Địa lí 11

Bài tập 11 trang 50 SBT Địa lí 11

Bài tập 12 trang 50 SBT Địa lí 11

Bài tập 13 trang 50 SBT Địa lí 11

Bài tập 1 trang 51 SBT Địa lí 11

Bài tập 2 trang 52 SBT Địa lí 11

Bài tập 1 trang 33 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 2 trang 33 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 3 trang 34 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 4 trang 34 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 1 trang 34 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 2 trang 35 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 3 trang 36 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 4 trang 36 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 4 trang 36 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 1 trang 37 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 2 trang 37 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 3 trang 38 Tập bản đồ Địa Lí 11

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON