YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 72 SGK Địa lý 11

Giải bài 1 tr 72 sách GK Địa lớp 11

Trình bày vai trò của LB Nga trong Liên bang Xô viết trước đây và những thành tựu mà LB Nga đạt được sau năm 2000.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

Vai trò của LB Nga trong Liên bang Xô viết trước đây:

  • Nhiều ngành công nghiệp của LB Nga chiếm hơn một nửa tỉ trọng của LB Xô viết như: than đá, điện, thép,… thậm chí có nhiều ngành công nghiệp còn chiếm hơn 2/3 sản lượng như: dầu mỏ, khí tự nhiên, gỗ, giấy, xenlulô.
  • Nga chiếm ½ sản lượng lương thực của Liên bang Xô viết.

Thành tựu đạt được sau năm 2000:

  • Đã vượt qua được khủng hoảng, đang trong thế ổn định đi lên.
  • Sản lượng kinh tế tăng.
  • Đã thanh toán xong các khoản nợ nước ngoài từ thời kì Xô viết, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện.
  • Giá trị xuất siêu ngày càng tăng. Dự trữ ngoại tệ đứng thứ tư thế giới.
  • Vị thế ngày càng tăng trên thị trường quốc tế.

-- Mod Địa Lý 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 72 SGK Địa lý 11 HAY thì click chia sẻ 

Bài tập SGK khác

Bài tập 2 trang 66 SGK Địa lý 11

Bài tập 3 trang 66 SGK Địa lý 11

Bài tập 3 trang 72 SGK Địa lý 11

Bài tập 1 trang 44 SBT Địa lí 11

Bài tập 2 trang 44 SBT Địa lí 11

Bài tập 4 trang 45 SBT Địa lí 11

Bài tập 5 trang 45 SBT Địa lí 11

Bài tập 6 trang 45 SBT Địa lí 11

Bài tập 7 trang 45 SBT Địa lí 11

Bài tập 8 trang 45 SBT Địa lí 11

Bài tập 9 trang 45 SBT Địa lí 11

Bài tập 10 trang 46 SBT Địa lí 11

Bài tập 11 trang 46 SBT Địa lí 11

Bài tập 1 trang 47 SBT Địa lí 11

Bài tập 2 trang 47 SBT Địa lí 11

Bài tập 3 trang 47 SBT Địa lí 11

Bài tập 4 trang 48 SBT Địa lí 11

Bài tập 5 trang 48 SBT Địa lí 11

Bài tập 6 trang 49 SBT Địa lí 11

Bài tập 7 trang 49 SBT Địa lí 11

Bài tập 8 trang 49 SBT Địa lí 11

Bài tập 9 trang 49 SBT Địa lí 11

Bài tập 9 trang 50 SBT Địa lí 11

Bài tập 10 trang 50 SBT Địa lí 11

Bài tập 11 trang 50 SBT Địa lí 11

Bài tập 12 trang 50 SBT Địa lí 11

Bài tập 13 trang 50 SBT Địa lí 11

Bài tập 1 trang 51 SBT Địa lí 11

Bài tập 2 trang 52 SBT Địa lí 11

Bài tập 1 trang 33 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 2 trang 33 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 3 trang 34 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 4 trang 34 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 1 trang 34 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 2 trang 35 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 3 trang 36 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 4 trang 36 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 4 trang 36 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 1 trang 37 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 2 trang 37 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 3 trang 38 Tập bản đồ Địa Lí 11

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON