YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2 trang 66 SGK Địa lý 11

Giải bài 2 tr 66 sách GK Địa lớp 11

Đặc điểm dân cư có thuận lợi và khó khăn gì cho việc phát triển kinh tế.

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 2

 
 

Thuận lợi:

  • lực lượng lao động dồi dào.
  • Có đội ngũ cán bộ khoa học và lực lượng lao động có tay nghề cao.
  • Người lao động cần cù, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

* Khó khăn:

  • Tình trạng thiếu lực lượng lao động bổ sung cho các ngành sản xuất.
  • Sự phân bố dân cư không đều dẫn đến tình trạng khai thác và sử dụng không hết tiềm năng của tài nguyên thiên nhiên.
  • Là một quốc gia nhiều dân tộc, nên có sự khác biệt về trình độ kinh tế - xã hội giữa các dân tộc.

-- Mod Địa Lý 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 66 SGK Địa lý 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1