YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 66 SGK Địa lý 11

Giải bài 2 tr 66 sách GK Địa lớp 11

Đặc điểm dân cư có thuận lợi và khó khăn gì cho việc phát triển kinh tế.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

Thuận lợi:

  • lực lượng lao động dồi dào.
  • Có đội ngũ cán bộ khoa học và lực lượng lao động có tay nghề cao.
  • Người lao động cần cù, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

* Khó khăn:

  • Tình trạng thiếu lực lượng lao động bổ sung cho các ngành sản xuất.
  • Sự phân bố dân cư không đều dẫn đến tình trạng khai thác và sử dụng không hết tiềm năng của tài nguyên thiên nhiên.
  • Là một quốc gia nhiều dân tộc, nên có sự khác biệt về trình độ kinh tế - xã hội giữa các dân tộc.

-- Mod Địa Lý 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 66 SGK Địa lý 11 HAY thì click chia sẻ 

Bài tập SGK khác

Bài tập 1 trang 66 SGK Địa lý 11

Bài tập 3 trang 66 SGK Địa lý 11

Bài tập 1 trang 72 SGK Địa lý 11

Bài tập 3 trang 72 SGK Địa lý 11

Bài tập 1 trang 44 SBT Địa lí 11

Bài tập 2 trang 44 SBT Địa lí 11

Bài tập 4 trang 45 SBT Địa lí 11

Bài tập 5 trang 45 SBT Địa lí 11

Bài tập 6 trang 45 SBT Địa lí 11

Bài tập 7 trang 45 SBT Địa lí 11

Bài tập 8 trang 45 SBT Địa lí 11

Bài tập 9 trang 45 SBT Địa lí 11

Bài tập 10 trang 46 SBT Địa lí 11

Bài tập 11 trang 46 SBT Địa lí 11

Bài tập 1 trang 47 SBT Địa lí 11

Bài tập 2 trang 47 SBT Địa lí 11

Bài tập 3 trang 47 SBT Địa lí 11

Bài tập 4 trang 48 SBT Địa lí 11

Bài tập 5 trang 48 SBT Địa lí 11

Bài tập 6 trang 49 SBT Địa lí 11

Bài tập 7 trang 49 SBT Địa lí 11

Bài tập 8 trang 49 SBT Địa lí 11

Bài tập 9 trang 49 SBT Địa lí 11

Bài tập 9 trang 50 SBT Địa lí 11

Bài tập 10 trang 50 SBT Địa lí 11

Bài tập 11 trang 50 SBT Địa lí 11

Bài tập 12 trang 50 SBT Địa lí 11

Bài tập 13 trang 50 SBT Địa lí 11

Bài tập 1 trang 51 SBT Địa lí 11

Bài tập 2 trang 52 SBT Địa lí 11

Bài tập 1 trang 33 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 2 trang 33 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 3 trang 34 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 4 trang 34 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 1 trang 34 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 2 trang 35 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 3 trang 36 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 4 trang 36 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 4 trang 36 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 1 trang 37 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 2 trang 37 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 3 trang 38 Tập bản đồ Địa Lí 11

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF