YOMEDIA

Bài tập 3 trang 66 SGK Địa lý 11

Giải bài 3 tr 66 sách GK Địa lớp 11

Hãy nêu một số tác phẩm văn học, nghệ thuật, những nhà bác học nổi tiếng của LB Nga.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

  • Một số tác phẩm văn học: “Sông Đông êm đềm” của Sô – lô –khốp ; “Chiến tranh và hòa bình” của Lép –Tôn-xtôi; “Thép đã tôi thế đấy” của Ô-xtrốp-xki ,…
  • Nhiều tác phẩm hội họa danh tiếng như: “ Mùa thu vàng” , “Tháng ba” của Lê-vi-tan, “ Người đàn ba xa lạ” của N.Kran-xcôi,…
  • Các nhà khoa học nổi tiếng: Men-đê-lê-ép, Xi –ôn-cốp-xki, Cuốc-cha-tốp, Lô-mô-nô-xốp,…

-- Mod Địa Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 66 SGK Địa lý 11 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA