YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 66 SGK Địa lý 11

Giải bài 3 tr 66 sách GK Địa lớp 11

Hãy nêu một số tác phẩm văn học, nghệ thuật, những nhà bác học nổi tiếng của LB Nga.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

  • Một số tác phẩm văn học: “Sông Đông êm đềm” của Sô – lô –khốp ; “Chiến tranh và hòa bình” của Lép –Tôn-xtôi; “Thép đã tôi thế đấy” của Ô-xtrốp-xki ,…
  • Nhiều tác phẩm hội họa danh tiếng như: “ Mùa thu vàng” , “Tháng ba” của Lê-vi-tan, “ Người đàn ba xa lạ” của N.Kran-xcôi,…
  • Các nhà khoa học nổi tiếng: Men-đê-lê-ép, Xi –ôn-cốp-xki, Cuốc-cha-tốp, Lô-mô-nô-xốp,…

-- Mod Địa Lý 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 66 SGK Địa lý 11 HAY thì click chia sẻ 

Bài tập SGK khác

Bài tập 1 trang 66 SGK Địa lý 11

Bài tập 2 trang 66 SGK Địa lý 11

Bài tập 1 trang 72 SGK Địa lý 11

Bài tập 3 trang 72 SGK Địa lý 11

Bài tập 1 trang 44 SBT Địa lí 11

Bài tập 2 trang 44 SBT Địa lí 11

Bài tập 4 trang 45 SBT Địa lí 11

Bài tập 5 trang 45 SBT Địa lí 11

Bài tập 6 trang 45 SBT Địa lí 11

Bài tập 7 trang 45 SBT Địa lí 11

Bài tập 8 trang 45 SBT Địa lí 11

Bài tập 9 trang 45 SBT Địa lí 11

Bài tập 10 trang 46 SBT Địa lí 11

Bài tập 11 trang 46 SBT Địa lí 11

Bài tập 1 trang 47 SBT Địa lí 11

Bài tập 2 trang 47 SBT Địa lí 11

Bài tập 3 trang 47 SBT Địa lí 11

Bài tập 4 trang 48 SBT Địa lí 11

Bài tập 5 trang 48 SBT Địa lí 11

Bài tập 6 trang 49 SBT Địa lí 11

Bài tập 7 trang 49 SBT Địa lí 11

Bài tập 8 trang 49 SBT Địa lí 11

Bài tập 9 trang 49 SBT Địa lí 11

Bài tập 9 trang 50 SBT Địa lí 11

Bài tập 10 trang 50 SBT Địa lí 11

Bài tập 11 trang 50 SBT Địa lí 11

Bài tập 12 trang 50 SBT Địa lí 11

Bài tập 13 trang 50 SBT Địa lí 11

Bài tập 1 trang 51 SBT Địa lí 11

Bài tập 2 trang 52 SBT Địa lí 11

Bài tập 1 trang 33 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 2 trang 33 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 3 trang 34 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 4 trang 34 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 1 trang 34 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 2 trang 35 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 3 trang 36 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 4 trang 36 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 4 trang 36 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 1 trang 37 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 2 trang 37 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 3 trang 38 Tập bản đồ Địa Lí 11

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF