YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 72 SGK Địa lý 11

Giải bài 3 tr 72 sách GK Địa lớp 11

Hãy nêu những ngành công nghiệp mà LB Nga đã hợp tác với Việt Nam (trước đây và hiện nay).

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

  • Ngành công nghiệp khai thác khoáng sản: dầu khí, quặng thiếc, quặng vàng,…
  • Ngành công nghiệp xây dựng.
  • Một số ngành công nghiệp nhẹ: cao su, xà phòng, thuốc lá...

-- Mod Địa Lý 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 72 SGK Địa lý 11 HAY thì click chia sẻ 

Bài tập SGK khác

Bài tập 3 trang 66 SGK Địa lý 11

Bài tập 1 trang 72 SGK Địa lý 11

Bài tập 1 trang 44 SBT Địa lí 11

Bài tập 2 trang 44 SBT Địa lí 11

Bài tập 4 trang 45 SBT Địa lí 11

Bài tập 5 trang 45 SBT Địa lí 11

Bài tập 6 trang 45 SBT Địa lí 11

Bài tập 7 trang 45 SBT Địa lí 11

Bài tập 8 trang 45 SBT Địa lí 11

Bài tập 9 trang 45 SBT Địa lí 11

Bài tập 10 trang 46 SBT Địa lí 11

Bài tập 11 trang 46 SBT Địa lí 11

Bài tập 1 trang 47 SBT Địa lí 11

Bài tập 2 trang 47 SBT Địa lí 11

Bài tập 3 trang 47 SBT Địa lí 11

Bài tập 4 trang 48 SBT Địa lí 11

Bài tập 5 trang 48 SBT Địa lí 11

Bài tập 6 trang 49 SBT Địa lí 11

Bài tập 7 trang 49 SBT Địa lí 11

Bài tập 8 trang 49 SBT Địa lí 11

Bài tập 9 trang 49 SBT Địa lí 11

Bài tập 9 trang 50 SBT Địa lí 11

Bài tập 10 trang 50 SBT Địa lí 11

Bài tập 11 trang 50 SBT Địa lí 11

Bài tập 12 trang 50 SBT Địa lí 11

Bài tập 13 trang 50 SBT Địa lí 11

Bài tập 1 trang 51 SBT Địa lí 11

Bài tập 2 trang 52 SBT Địa lí 11

Bài tập 1 trang 33 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 2 trang 33 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 3 trang 34 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 4 trang 34 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 1 trang 34 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 2 trang 35 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 3 trang 36 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 4 trang 36 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 4 trang 36 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 1 trang 37 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 2 trang 37 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 3 trang 38 Tập bản đồ Địa Lí 11

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON