YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 55 SGK Địa lý 11

Giải bài 1 tr 55 sách GK Địa lớp 11

Vì sao EU thiết lập thị trường chung trong khối? Việc hình thành thị trường chung châu Âu và đưa vào sử dụng đồng tiền chung ơ-rô có ý nghĩa như thế nào đối với việc phát triển EU?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

Ý nghĩa:

 • Việc hình thành thị trường chung châu Âu:
  • Xóa bỏ những trở ngại trong việc phát triển kinh tế trên cơ sở thực hiện bốn mặt của tự do lưu thông.
  • Thực hiện chung một số chính sách thương mại với các nước ngoài EU.
  • Tăng cường sức mạnh và khả năng cạnh tranh của EU với các trung tâm kinh tế khác trên thế giới.
 • Việc sử dụng đồng tiền chung ơ-rô:
  • Nâng cao sức cạnh tranh của EU.
  • Thủ tiêu những rủi ro khi chuyển đổi tiền tệ.
  • Tạo thuận lợi khi chuyển giao vốn trong EU.
  • Đơn giản hóa công tác kế toán của các doanh nghiệp đa quốc gia.

-- Mod Địa Lý 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 55 SGK Địa lý 11 HAY thì click chia sẻ 

Bài tập SGK khác

Bài tập 1 trang 50 SGK Địa lý 11

Bài tập 2 trang 50 SGK Địa lý 11

Bài tập 3 trang 55 SGK Địa lý 11

Bài tập 1 trang 60 SGK Địa lý 11

Bài tập 2 trang 60 SGK Địa lý 11

Bài tập 2 trang 35 SBT Địa lí 11

Bài tập 3 trang 36 SBT Địa lí 11

Bài tập 4 trang 37 SBT Địa lí 11

Bài tập 5 trang 37 SBT Địa lí 11

Bài tập 1 trang 38 SBT Địa lí 11

Bài tập 2 trang 38 SBT Địa lí 11

Bài tập 3 trang 39 SBT Địa lí 11

Bài tập 4 trang 39 SBT Địa lí 11

Bài tập 5 trang 39 SBT Địa lí 11

Bài tập 1 trang 40 SBT Địa lí 11

Bài tập 2 trang 40 SBT Địa lí 11

Bài tập 1 trang 26 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 2 trang 27 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 3 trang 27 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 1 trang 28 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 2 trang 28 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 3 trang 28 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 4 trang 28 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 5 trang 29 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 6 trang 29 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 1 trang 30 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 2 trang 30 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 3 trang 30 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 1 trang 31 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 2 trang 31 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 3 trang 32 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 4 trang 32 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 5 trang 32 Tập bản đồ Địa Lí 11

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON