YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 50 SGK Địa lý 11

Giải bài 1 tr 50 sách GK Địa lớp 11

Liên minh châu Âu (EU) được hình thành và phát triển như thế nào ? Trình bày tóm tắt mục đích và thể chế của tổ chức này.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

  • Quá trình hình thành và phát triển:
    • Năm 1967 Cộng đồng châu Âu được thành lập trên cơ sở thống nhất ba tổ chức: Cộng đồng Than và thép châu Âu (thành lập năm 1951), cộng đồng Kinh tế châu Âu (thành lập năm 1957) và Cộng đồng nguyên tử châu Âu (thành lập năm 1958). Đến năm 1993 thì đổi tên thành Liên minh châu Âu.
    • EU ngày càng mở rộng về số lượng thành viên và phạm vi lãnh thổ. Từ 6 nước thành viên ban đầu (năm 1957) đến năm 2007 đã có 27 thành viên.
  • Mục đích: xây dựng và phát triển một khu vực tự do lưu thông về hàng hóa, dịch vụ, con người và tiền vốn; tăng cường hợp tác, liên kết về nhiều mặt.
  • Thể chế: nhiều vấn đề quan trọng về kinh tế, chính trị không phải do chính phủ của các quốc gia thành viên đưa ra mà mà do các cơ quan của EU quyết định.

-- Mod Địa Lý 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 50 SGK Địa lý 11 HAY thì click chia sẻ 

Bài tập SGK khác

Bài tập 2 trang 50 SGK Địa lý 11

Bài tập 1 trang 55 SGK Địa lý 11

Bài tập 3 trang 55 SGK Địa lý 11

Bài tập 1 trang 60 SGK Địa lý 11

Bài tập 2 trang 60 SGK Địa lý 11

Bài tập 2 trang 35 SBT Địa lí 11

Bài tập 3 trang 36 SBT Địa lí 11

Bài tập 4 trang 37 SBT Địa lí 11

Bài tập 5 trang 37 SBT Địa lí 11

Bài tập 1 trang 38 SBT Địa lí 11

Bài tập 2 trang 38 SBT Địa lí 11

Bài tập 3 trang 39 SBT Địa lí 11

Bài tập 4 trang 39 SBT Địa lí 11

Bài tập 5 trang 39 SBT Địa lí 11

Bài tập 1 trang 40 SBT Địa lí 11

Bài tập 2 trang 40 SBT Địa lí 11

Bài tập 1 trang 26 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 2 trang 27 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 3 trang 27 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 1 trang 28 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 2 trang 28 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 3 trang 28 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 4 trang 28 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 5 trang 29 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 6 trang 29 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 1 trang 30 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 2 trang 30 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 3 trang 30 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 1 trang 31 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 2 trang 31 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 3 trang 32 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 4 trang 32 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 5 trang 32 Tập bản đồ Địa Lí 11

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON