ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 3 trang 55 SGK Địa lý 11

Giải bài 3 tr 55 sách GK Địa lớp 11

Thế nào là liên kết vùng? Qua ví dụ liên kết vùng Ma-xơ Rai-nơ, hãy cho biết ý nghĩa của việc phát triển liên kết vùng trong Liên minh châu Âu.

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 3

 
 
  • Liên kết vùng là từ để chỉ một khu vực biên giới của EU mà ở đó người dân các nước khác nhau tiến hành các hoạt động hợp tác, liên kết sâu rộng về các mặt kinh tế - xã hội, văn hóa trên cơ sở tự nguyện vì những lợi ích chung của các bên tham gia.
  • Ý nghĩa của liên kết vùng: tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân các nước trong khu vực biên giới.

 

-- Mod Địa Lý 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 55 SGK Địa lý 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1