YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 50 SGK Địa lý 11

Giải bài 2 tr 50 sách GK Địa lớp 11

Dựa vào bảng 7.1, hình 7.5 và nội dung bài học trong SGK, hãy chứng minh: EU là một trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

EU chỉ chiếm 7,1% dân số, 2,2% diện tích thế giới nhưng lại chiếm:

  • 31% trong tổng GDP thế giới.
  • 37,7% trong tổng xuất khẩu.
  • 26% sản lượng sản xuất ôtô.
  • 59% viện trợ phát triển thế giới.
  • 19% trong tiêu thụ năng lượng thế giới.

-- Mod Địa Lý 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 50 SGK Địa lý 11 HAY thì click chia sẻ 

Bài tập SGK khác

Bài tập 1 trang 50 SGK Địa lý 11

Bài tập 1 trang 55 SGK Địa lý 11

Bài tập 3 trang 55 SGK Địa lý 11

Bài tập 1 trang 60 SGK Địa lý 11

Bài tập 2 trang 60 SGK Địa lý 11

Bài tập 2 trang 35 SBT Địa lí 11

Bài tập 3 trang 36 SBT Địa lí 11

Bài tập 4 trang 37 SBT Địa lí 11

Bài tập 5 trang 37 SBT Địa lí 11

Bài tập 1 trang 38 SBT Địa lí 11

Bài tập 2 trang 38 SBT Địa lí 11

Bài tập 3 trang 39 SBT Địa lí 11

Bài tập 4 trang 39 SBT Địa lí 11

Bài tập 5 trang 39 SBT Địa lí 11

Bài tập 1 trang 40 SBT Địa lí 11

Bài tập 2 trang 40 SBT Địa lí 11

Bài tập 1 trang 26 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 2 trang 27 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 3 trang 27 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 1 trang 28 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 2 trang 28 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 3 trang 28 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 4 trang 28 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 5 trang 29 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 6 trang 29 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 1 trang 30 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 2 trang 30 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 3 trang 30 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 1 trang 31 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 2 trang 31 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 3 trang 32 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 4 trang 32 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 5 trang 32 Tập bản đồ Địa Lí 11

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF