Trắc nghiệm Địa lý 10 Bài 34 Thực hành Vẽ biểu đồ tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp trên thế giới

Lý thuyết

Trắc nghiệm

BT SGK FAQ
Quảng cáo

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

 • Câu 1:

  Cho bảng số liệu: Tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp trên thế giới thời kì 1950 - 2013

  Để thể hiện sản lượng than và dầu mỏ của thế giới thời kì 1950 - 2013, dạng biểu đồ thích hợp nhất là?

  • A. Biểu đồ cột ghép.
  • B. Biểu đồ trơn
  • C. Biểu đồ miền
  • D. Biểu đồ đường
 • Câu 2:

  Cho bảng số liệu: tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp trên thế giới thời kì 1950 - 2013

  Để thể hiện sản lượng điện và thép của thế giới thời kì 1950 - 2013, dạng biểu đồ thích hợp nhất là?

  • A. Biểu đồ cột hoặc đường
  • B. Biểu đồ trơn.
  • C. Biểu đồ miền
  • D. Biểu đồ kết hợp (cột, đường).
 • Câu 3:

  Cho bảng số liệu: tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp trên thế giới thời kì 1950 - 2013

  Để thể hiện tốc độ tăng trưởng các sản phẩm công nghiệp của thế giới thời kì 1950 - 2013, dạng biểu đồ thích hợp nhất là?

  • A. Biểu đồ cột.
  • B. Biểu đồ đường
  • C. Biểu đồ miền
  • D. Biểu đồ tròn
 • Câu 4:

  Dựa vào Bảng số liệu ở câu 1, 2, 3 để trả lời câu hỏi sau:

  Nếu lấy năm 1950 = 100%, tốc độ tăng trưởng sản lượng điện của thế giới qua các năm lần lượt là:

  • A. 143,0%; 186,1%; 291,2%; 331,0%; 376,9
  • B. 201,1%; 636,9%; 726,5 %; 691,2%; 705,5
  • C. 238,3%; 1223,6%; 1535,8%; 2199,4%; 2393,1%
  • D. 183,1%; 407,4%; 460,3%; 621,7%; 737,0%
 • Câu 5:

  Dựa vào bảng số liệu ỏ câu 1, 2, 3 để trả lời:

  Nếu lấy năm 1950 = 100%, tốc độ tăng trưởng các sản phẩm trên năm 2013 lần lượt là?

  • A. 376,9%; 705,5%; 2199,4%; 460,3%
  • B. 291,2%; 746,5%; 1535,8%; 460,35%
  • C. 331,0%; 691,2%; 2199,4%; 621,7%
  • D. 376,9%; 705,55; 2393,1%; 737,0%
 • Câu 6:

  Dựa vào bảng số liệu ở câu 1 hoặc 2, 3 để trả lời câu hỏi: 

  Than, dầu mỏ, điện là sản phẩm của ngành công nghiệp.

  • A. Hóa chất
  • B. Năng lượng
  • C. Sản xuất vật liệu xây dựng
  • D. Cơ khí
 • Câu 7:

  Thép là sản phẩm của ngành công nghiệp

  • A. Thực phẩm.
  • B. Sản phẩm hàng tiêu dùng
  • C. Luyện kim
  • D. Điện tử - tin học
 • Câu 8:

  Dựa vào bảng số liệu ở câu 1, 2 , 3 để trả lời:

  Nhận xét nào dưới đây là đúng về tốc độ tăng trưởng các sản phẩm công nghiệp của thế giới thời kì 1950 - 2013?

  • A. Than có tốc độ tăng trưởng không ổn định qua các năm.
  • B. Đào mỏ có tốc độ tăng liên tục qua các năm.
  • C. Điện có tốc độ tăng nhanh nhất.
  • D. Thép có tốc độ tăng thấp nhất.
 • Câu 9:

  Dựa vào bảng số liệu để trả lời: Sản lượng điện trên thế giới tăng nhanh không phải do?

  • A. Nhu cầu rất lớn cho sinh hoạt và sản xuất trên thế giới.
  • B. Có nhiều nguồn sản xuất điện
  • C. Ngành này có hiệu quả kinh tế thấp.
  • D. Nhiều nhà máy điện có công suất lớn ra đời.
 • Câu 10:

  Ý nào dưới đây là đúng khi nói về sản lượng dầu mỏ trên thế giới?

  • A. Có sản lượng liên tục tăng
  • B. Sản lượng khai thác không ổn định
  • C. Sản lượng khai thác liên tục giảm
  • D. Sản lượng khai thác ổn định
Quảng cáo

Được đề xuất cho bạn