YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Dựa vào bảng số liệu ỏ câu 1, 2, 3 để trả lời:

  Nếu lấy năm 1950 = 100%, tốc độ tăng trưởng các sản phẩm trên năm 2013 lần lượt là?

  • A. 376,9%; 705,5%; 2199,4%; 460,3%
  • B. 291,2%; 746,5%; 1535,8%; 460,35%
  • C. 331,0%; 691,2%; 2199,4%; 621,7%
  • D. 376,9%; 705,55; 2393,1%; 737,0%

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 20973

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA