AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ý nào dưới đây là đúng khi nói về sản lượng dầu mỏ trên thế giới?

  • A. Có sản lượng liên tục tăng
  • B. Sản lượng khai thác không ổn định
  • C. Sản lượng khai thác liên tục giảm
  • D. Sản lượng khai thác ổn định

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>