• Câu hỏi:

  Dựa vào bảng số liệu để trả lời: Sản lượng điện trên thế giới tăng nhanh không phải do?

  • A. Nhu cầu rất lớn cho sinh hoạt và sản xuất trên thế giới.
  • B. Có nhiều nguồn sản xuất điện
  • C. Ngành này có hiệu quả kinh tế thấp.
  • D. Nhiều nhà máy điện có công suất lớn ra đời.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC