AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Dựa vào bảng số liệu ở câu 1, 2 , 3 để trả lời:

  Nhận xét nào dưới đây là đúng về tốc độ tăng trưởng các sản phẩm công nghiệp của thế giới thời kì 1950 - 2013?

  • A. Than có tốc độ tăng trưởng không ổn định qua các năm.
  • B. Đào mỏ có tốc độ tăng liên tục qua các năm.
  • C. Điện có tốc độ tăng nhanh nhất.
  • D. Thép có tốc độ tăng thấp nhất.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>