AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Dựa vào Bảng số liệu ở câu 1, 2, 3 để trả lời câu hỏi sau:

  Nếu lấy năm 1950 = 100%, tốc độ tăng trưởng sản lượng điện của thế giới qua các năm lần lượt là:

  • A. 143,0%; 186,1%; 291,2%; 331,0%; 376,9
  • B. 201,1%; 636,9%; 726,5 %; 691,2%; 705,5
  • C. 238,3%; 1223,6%; 1535,8%; 2199,4%; 2393,1%
  • D. 183,1%; 407,4%; 460,3%; 621,7%; 737,0%

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>