YOMEDIA
UREKA

Bài tập 3 trang 97 SGK Địa lý 10

Giải bài 3 tr 97 sách GK Địa lớp 10

Cho bảng số liệu:

Diện tích dân số Thế giới và các châu lục năm 2005

Châu lục

Diện tích (triệu km2)

Dân số (triệu người)

Châu Phi

30,3

906

Châu Mĩ

42,0

888

Châu Á (trừ LB Nga)

31,8

3920

Châu Âu (kể cả LB Nga)

23,0

730

Châu Đại Dương

8,5

33

Toàn thế giới

135,6

6477

a) Tính mật độ dân số thế giới và các châu lục

b) Vẽ biểu đồ hình cột thể hiện mật độ dân số thế giới và các châu lục.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a: Mật độ dân số thế giới và các châu lục

Châu lục

Mật độ dân số (người/ km2)

Châu Phi

29,9

Châu Mĩ

21,1

Châu Á (trừ LB Nga)

123,3

Châu Âu (kể cả LB Nga)

31,7

Châu Đại Dương

3,9

Toàn thế giới

47,8

Câu b: Vẽ biểu đồ:

BIỂU ĐỒ MẬT ĐỘ DÂN SỐ THẾ GIỚI VÀ CÁC CHÂU LỤC NĂM 2005

Câu 3 SGK Địa lý 10 trang 97

  • Nhận xét: Châu Phi, châu Mĩ, châu Đại Dươngmật độ dân số thấp hơn mật độ dân số trung bình của thế giới; Châu Á có mật độ dân số cao hơn so với mật độ dân số trung bình của thế giới.

-- Mod Địa Lý 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 97 SGK Địa lý 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF