ADMICRO
UREKA

Bài tập 2 trang 97 SGK Địa lý 10

Giải bài 2 tr 97 sách GK Địa lớp 10

Trình bày sự khác biệt cơ bản giữa hai loại hình quần cư thành thị và quần cư nông thôn?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Quần cư nông thôn:

  • Xuất hiện sớm, phân tán trong không gian, gắn với chức năng sản xuất nông nghiệp.
  • Nông nghiệp là hoạt động chính của quần Cư nông thôn, ngoài ra còn có thêm chức năng khác như công nghiệp (chủ yếu là chế biến sản phẩm nông nghiệp), thủ công nghiệp, lâm nghiệp, du lịch, thể thao,...

Quần cư thành thị: gắn với chức năng sản xuất phi nông nghiệp (công nghiệp, dịch vụ), quy mô dân số đông, mức độ tập trung dân số cao.

-- Mod Địa Lý 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 97 SGK Địa lý 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON