Bài tập 3 trang 92 SGK Địa lý 10

Giải bài 3 tr 92 sách GK Địa lớp 10

Cho bảng số liệu:

Cơ cấu lao động theo khu vực kinh tế của một số nước, năm 2000

Tên nước Chia ra (%)
Khu vực I Khu vực II Khu vực III
Pháp 5,1 27,8 67,1
Mê-hi-cô 28,0 24,0 48,0
Việt Nam 68,0 12,0 20,0

Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu lao động theo khu vực kinh tế của Pháp, Mê-hi-co và Việt Nam năm 2000. Nhận xét:

Hướng dẫn giải chi tiết

Vẽ biểu đồ:

BIỂU ĐỒ CƠ CẤU LAO ĐỘNG THEO KHU VỰC KINH TẾ CỦA PHÁP, MÊ-HI-CO, VIỆT NAM NĂM 2000

Câu 3 SGK Địa lý 10 trang 92 Vẽ biểu đồ

Nhận xét:

 • Biểu thị tương quan giữa giới nam so với giới nữ hoặc so với tổng số dân. Đơn vị tính bằng phần trăm (%).
 • Cơ cấu dân số theo giới biến động theo thời gian và khác nhau ở từng nước từng khu vực.
  • Tỉ lệ lao động trong các khu vực kinh tế của ba nước có sự khác nhau.
  • Ở khu vực I: Việt Nam có tỉ trọng lao động cao nhất trong cơ cấu (do là nước đang phát triển, nông nghiệp vẫn là hoạt động chủ yếu), tiếp theo là Mê-hi-co và sau đó là Pháp.
  • Ở khu vực II: Pháp có tỉ trọng lao động cao nhất trong cơ cấu (do là nước có nền kinh tế phát triển, công nghiệp phát triển mạnh), tiếp theo là Mê-hi-cô (do là nước công nghiệp mới) và Việt Nam (đang tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa).
  • Ở khu vực III: Pháp có tỉ trọng lao động cao nhất trong cơ cấu (do đã trải qua quá trình công nghiệp hóa, chuyển sang giai đoạn hậu công nghiệp, nên đã chuyển nhiều lao động sang lĩnh vực dịch vụ), tiếp theo là Mê-hi-cô và Việt Nam.

-- Mod Địa Lý 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 92 SGK Địa lý 10 HAY thì click chia sẻ 
 • Hong Van

  Dân số Vịêt Nam cuối năm 2003 là 80,7 triệu người, đầu name là 79,4 triệu người ,năm nah có 1,72 trẻ em ra đời. Tỷ lệ sinh của nứơc ta năm 2003 là bao nhiêu?

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hạ Lan

  Nêu đặc điểm của quá trình gia tăng tự nhiên dân số

  Theo dõi (0) 1 Trả lời