YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 28 Tập bản đồ Địa Lí 10

Bài tập 2 trang 28 Tập bản đồ Địa Lí 10

Dựa vào bảng số liệu sau, em hãy phân tích đặc trưng, những thuận lợi, khó khăn của dân số già và dân số trẻ đối với việc phát triển kinh tế - xã hội. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

Phân tích đặc trưng, những thuận lợi, khó khăn của dân số già và dân số trẻ đối với việc phát triển kinh tế - xã hội.

* Dân số trẻ:

- Đặc trưng:

   + Nhóm tuổi 1 – 14: Có tỉ lệ khá cao, chiếm trên 35% dân số.

   + Nhóm tuổi 15 – 59: Có tỉ lệ cao, chiếm trên 55% dân số.

   + Nhóm tuổi từ 60 tuổi trở lên: Có tỉ lệ thấp, chiếm dưới 10% dân số.

- Thuận lợi: Nguồn lao động trẻ, dồi dào, được bổ sung hàng năm, có khả năng học hỏi nhanh.

- Khó khăn:

   + Gây sức ép lớn lên giáo dục, y tế và môi trường

   + Tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm còn phổ biến.

   + Tỉ lệ phụ thuộc cao.

* Dân số già:

- Đặc trưng:

   + Nhóm tuổi 1 – 14: Có tỉ lệ trung bình, chiếm dưới 25% dân số.

   + Nhóm tuổi 15 – 59: Có tỉ lệ rất cao, chiếm trên 60% dân số.

   + Nhóm tuổi từ 60 tuổi trở lên: Có tỉ lệ tương đối cao, chiếm trên 15% dân số.

- Khó khăn:

   + Thiếu hụt lao động cho các ngành kinh tế.

   + Chi phí lớn cho các phúc lợi xã hội (lương hưu, bảo hiểm xã hội, y tế...)

-- Mod Địa Lý 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 28 Tập bản đồ Địa Lí 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON