ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 1 trang 92 SGK Địa lý 10

Giải bài 1 tr 92 sách GK Địa lớp 10

Hãy trình bày cơ cấu dân số theo giới tính và độ tuổi?

Tại sao trong cơ cấu dân số thì cơ cấu dân số theo giới tính và độ tuổi là hai loại cơ cấu quan trọng nhất trong sự phát triển kinh tế - xã hội của một quốc gia?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Cơ cấu dân số theo giới và độ tuổi: Là sự tập hợp những nhóm người sắp xếp theo những nhóm tuổi nhất định.

Trên thế giới, người ta thường chia dân số thành ba nhóm tuổi: nhóm dưới tuổi lao động (0 - 14 tuổi), nhóm tuổi lao động (15-59 hoặc đến 64 tuổi), nhóm trên tuổi lao động (60 tuổi hoặc 65 tuổi) trở lên.

Để nghiên cứu cơ cấu sinh học, người ta thường sử dụng: tháp dân số (hay tháp tuổi).

Trong cơ cấu dân số, cơ cấu theo giới tính và độ tuổi là hai loại cơ cấu quan trọng nhất trong sự phát triển kinh tế - xã hội của một quốc gia vì:

 • Cơ cấu dân số theo giới có ảnh hưởng đến phân bố sản xuất, tổ chức đời sống xã hội và hoạch định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của các quốc gia.
 • Cơ cấu dân số theo độ tuổi thể hiện tổng hợp tình hình sinh, tử, tuổi thọ, khả năng phát triển dân số và nguồn lao động của một quốc gia.

 

-- Mod Địa Lý 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 92 SGK Địa lý 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Vu Thy

  A. cơ cấu dân số theo tuổi.

  B. cơ cấu dân số theo giới.

  C. cơ cấu dân số theo nghề nghiệp.

  D. cơ cấu dân số theo trình độ văn hóa.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Lê Tường Vy

  A. tỉ lệ sinh đẻ và tử vong.

  B. nguồn lao động của một nước.

  C. tốc độ phát triển dân số.

  D. khả năng phát triển của dân số.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bánh Mì

  A. tỉ lệ nhóm tuổi từ 0 – 14 tuổi là dưới 15%, nhóm tuổi trên 60 trở lên là trên 10%.

  B. tỉ lệ nhóm tuổi từ 0 – 14 tuổi là dưới 20%, nhóm tuổi trên 60 trở lên là trên 10%.

  C. tỉ lệ nhóm tuổi từ 0 – 14 tuổi là dưới 25%, nhóm tuổi trên 60 trở lên là trên 15%.

  D. tỉ lệ nhóm tuổi từ 0 – 14 tuổi là dưới 30%, nhóm tuổi trên 60 trở lên là trên 15%.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Vũ Khúc

  A. tỉ lệ nhóm tuổi từ 0 – 14 tuổi là trên 35%, nhóm tuổi trên 60 trở lên là dưới 10%.

  B. tỉ lệ nhóm tuổi từ 0 – 14 tuổi là trên 30%, nhóm tuổi trên 60 trở lên là dưới 10%.

  C. tỉ lệ nhóm tuổi từ 0 – 14 tuổi là trên 35%, nhóm tuổi trên 60 trở lên là dưới 15%.

  D. tỉ lệ nhóm tuổi từ 0 – 14 tuổi là dưới 30%, nhóm tuổi trên 60 trở lên là dưới 15%

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1