ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2 trang 92 SGK Địa lý 10

Giải bài 2 tr 92 sách GK Địa lớp 10

Có những kiểu tháp dân số cơ bản nào? Hãy mô tả các kiểu tháp dân số đó.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Có ba kiểu tháp dân số cơ bản:

  • Kiểu mở rộng: đáy tháp rộng, đỉnh tháp nhọn, các cạnh thoai thoai thể hiện tỉ suất sinh cao, trẻ em đông, tuổi thọ trung bình thấp, dân số tăng nhanh.
  • Kiểu thu hẹp: tháp có dạng phình to ờ giữa, thu hẹp về hai phía đáy và đỉnh tháp; thể hiện sự chuyển tiếp từ dân số trẻ sang dân số già, tỉ suất sinh giảm nhanh, nhóm trẻ em ít, gia tăng dân số có xu hướng giảm dần.
  • Kiểu ổn định: tháp có dạng hẹp ở phần đáy và mở rộng hơn ở phần đỉnh; thể hiện tỉ suất sinh thấp, tỉ suất từ thấp ớ nhóm trẻ nhưng cao ở nhóm, già, tuổi thọ trung bình cao, dân số ổn định cả về quy mô và cơ cấu.

-- Mod Địa Lý 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 92 SGK Địa lý 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1