ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1 trang 163 SGK Địa lý 10

Giải bài 1 tr 163 sách GK Địa lớp 10

Thế nào là sự phát triển bề vững?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 
 • Phát triển bền vững là phát triển để thỏa mãn các nhu cầu của hiện tại mà không làm tổn hại đến khả năng đáp ứng những nhu cầu của thế hệ tương lai

-- Mod Địa Lý 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 163 SGK Địa lý 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Quynh Anh

  A. Giảm đến mức thấp của sự cạn kiệt tài nguyên môi trường.

  B. Sử dụng tối đa, khai thác nhiều tài nguyên không thể tái tạo được.

  C. Bảo tồn tính đa dạng sinh học, quản lí tốt phương thức và mức độ sử dụng.

  D. Bảo vệ các hệ sinh thái tự nhiên, phục hồi lại các môi trường đã bị suy thoái.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Bảo Lộc

  A. Phát triển

  B. Đang phát triển

  C. Chậm phát triển

  D. Công nghiệp mới

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1