RANDOM
IN_IMAGE

Bài tập 4 trang 70 Tập bản đồ Địa Lí 10

Bài tập 4 trang 70 Tập bản đồ Địa Lí 10

Trình bày vấn đề môi trường và phát triển ở các nước đang phát triển.

* Đặc điểm chung về dân số, tài nguyên

* Vấn đề khai thác và chế biến khoáng sản

* Vấn đề khai thác tài nguyên nông, lâm nghiệp 

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

 
 

* Đặc điểm chung về dân số, tài nguyên:

 • Giàu tài nguyên thiên nhiên, cả về trữ lượng và chủng loại,
 • Dân số đông, chiếm 3/4 dân số thế giới.

* Vấn đề khai thác và chế biến khoáng sản

 • Khai thác và chế biến khoáng sản có vị trí đặc biệt quan trọng trong nền kinh tế của nhiều nước.
 • Việc khai thác các mỏ lớn không chú trọng đến các biện pháp bảo vệ môi trường làm ô nhiễm nặng nguồn nước, đất, không khí ở khu vực mỏ.

* Vấn đề khai thác tài nguyên nông, lâm nghiệp

 • Việc đốn rừng diễn ra trên quy mô lớn, lớn hơn nhiều so với khả năng phục hồi rừng và tốc độ trồng rừng, để lấy củi, gỗ, đất canh tác và đồng cỏ.
 • Nền nông nghiệp quảng canh, năng suất thấp nên ở nhiều nước còn phổ biến tình trạng đốt rừng, phá rừng để lấy đất canh tác, phát quang rừng làm đồng cỏ chăn nuôi... làm suy giảm diện tích rừng, đất bị thoái hóa.

-- Mod Địa Lý 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 70 Tập bản đồ Địa Lí 10 HAY thì click chia sẻ 

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)