YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1 trang 70 Tập bản đồ Địa Lí 10

Bài tập 1 trang 70 Tập bản đồ Địa Lí 10

Thế nào là sự phát triển bền vững? 

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

 
 

Phát triển bền vững là sự phát triển nhằm thỏa mãn các nhu cầu hiện tại của con người nhưng không tổn hại tới sự thỏa mãn nhu cầu của thế hệ tương lai.

-- Mod Địa Lý 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 70 Tập bản đồ Địa Lí 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1