RANDOM
VIDEO

Bài tập 2 trang 111 SBT Địa lí 10

Bài tập 2 trang 111 SBT Địa lí 10

Thế nào là sự phát triển bền vững? 

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

 
 

"Phát triển bền vững là sự phát triển nhằm thoả mãn các nhu cầu hiện tại của con người nhưng không tổn hại tới sự thoả mãn các nhu cầu của thế hệ tương lai". 

Để xây dựng một xã hội phát triển bền vững, Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc đã đề ra 9 nguyên tắc:
1. Tôn trọng và quan tâm đến cuộc sống cộng đồng. 
2. Cải thiện chất lượng cuộc sống của con người. 
3. Bảo vệ sức sống và tính đa dạng của Trái Đất. 
4. Quản lý những nguồn tài nguyên không tái tạo được. 
5. Tôn trọng khả năng chịu đựng được của Trái Đất. 
6. Thay đổi tập tục và thói quen cá nhân. 
7. Để cho các cộng đồng tự quản lý môi trường của mình. 
8. Tạo ra một khuôn mẫu quốc gia thống nhất, thuận lợi cho việc phát triển và bảo vệ. 
9. Xây dựng một khối liên minh toàn cầu. 

-- Mod Địa Lý 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 111 SBT Địa lí 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1