YOMEDIA
ZUNIA12

Khám phá 1 trang 10 SGK Công nghệ 7 Chân trời sáng tạo - CTST

Khám phá 1 trang 10 SGK Công nghệ 7 Chân trời sáng tạo

Các loại cây trong Hình 2.1 thuộc những nhóm cây trồng nào?

Hình 2.1. Một số loại cây trồng phổ biến ở Việt Nam

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết

Phương pháp giải:

Quan sát vào hình 2.1 ta thấy có 5 cây khác nhau là: cây lúa, cây mồng tơi, cây cà phê, cây cam và cây sắn

Hình 2.1. Một số loại cây trồng phổ biến ở Việt Nam

Lời giải chi tiết:

Nhóm cây trồng của các loại cây trong Hình 2.1 là:

+ Cây lúa: Nhóm cây lương thực

+ Cây sắn: Nhóm cây lấy củ

+ Cây cam: Nhóm cây ăn quả

+ Cây mồng tơi: Nhóm cây rau, đỗ các loại

+ Cây cà phê: Nhóm cây công nghiệp

-- Mod Công Nghệ 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Khám phá 1 trang 10 SGK Công nghệ 7 Chân trời sáng tạo - CTST HAY thì click chia sẻ 

Bài tập SGK khác

Mở đầu trang 10 SGK Công nghệ 7 Chân trời sáng tạo - CTST

Khám phá 2 trang 10 SGK Công nghệ 7 Chân trời sáng tạo - CTST

Khám phá 3 trang 11 SGK Công nghệ 7 Chân trời sáng tạo - CTST

Khám phá 4 trang 11 SGK Công nghệ 7 Chân trời sáng tạo - CTST

Khám phá 5 trang 11 SGK Công nghệ 7 Chân trời sáng tạo - CTST

Khám phá 6 trang 12 SGK Công nghệ 7 Chân trời sáng tạo - CTST

Khám phá 7 trang 12 SGK Công nghệ 7 Chân trời sáng tạo - CTST

Khám phá 8 trang 12 SGK Công nghệ 7 Chân trời sáng tạo - CTST

Luyện tập 1 trang 12 SGK Công nghệ 7 Chân trời sáng tạo - CTST

Luyện tập 2 trang 12 SGK Công nghệ 7 Chân trời sáng tạo - CTST

Luyện tập 3 trang 12 SGK Công nghệ 7 Chân trời sáng tạo - CTST

Vận dụng trang 13 SGK Công nghệ 7 Chân trời sáng tạo - CTST

Giải câu 1 trang 9 SBT Công nghệ 7 Chân trời sáng tạo - CTST

Giải câu 2 trang 9 SBT Công nghệ 7 Chân trời sáng tạo - CTST

Giải câu 3 trang 10 SBT Công nghệ 7 Chân trời sáng tạo - CTST

Giải câu 4 trang 10 SBT Công nghệ 7 Chân trời sáng tạo - CTST

Giải câu 5 trang 10 SBT Công nghệ 7 Chân trời sáng tạo - CTST

Giải câu 6 trang 10 SBT Công nghệ 7 Chân trời sáng tạo - CTST

Giải câu 7 trang 11 SBT Công nghệ 7 Chân trời sáng tạo - CTST

Giải câu 8 trang 11 SBT Công nghệ 7 Chân trời sáng tạo - CTST

Giải câu 9 trang 12 SBT Công nghệ 7 Chân trời sáng tạo - CTST

Giải câu 10 trang 12 SBT Công nghệ 7 Chân trời sáng tạo - CTST

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON