YOMEDIA
ZUNIA12

Giải câu 8 trang 11 SBT Công nghệ 7 Chân trời sáng tạo - CTST

Giải câu 8 trang 11 SBT Công nghệ 7 Chân trời sáng tạo

Hãy đánh dấu ٧ vào cột ưu điểm hoặc nhược điểm đối với các nội dung về ứng dụng trồng trọt công nghệ cao vào bảng sau.

Ứng dụng trồng trọt công nghệ cao

Ưu điểm

Nhược điểm

Sử dụng hiệu quả diện tích đất trồng

 

 

Cách li với những yếu tố ảnh hưởng từ môi trường bên ngoài

 

 

Sản phẩm có giá thành cao

 

 

Đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng, ánh sáng và nước

 

 

Cần vốn lớn để đầu tư cho mô hình trồng trọt công nghệ cao

 

 

Hệ thống điều khiển tự động làm giảm nhân công và chi phí vận hành

 

 

Người nông dân cần có kiến thức, kĩ năng về trồng trọt công nghệ cao.

 

 

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết

Phương pháp giải:

Nghiên cứu thông tin kiến thức bài học

Lời giải chi tiết:

Ứng dụng trồng trọt công nghệ cao

Ưu điểm

Nhược điểm

Sử dụng hiệu quả diện tích đất trồng

٧

 

Cách li với những yếu tố ảnh hưởng từ môi trường bên ngoài

٧

 

Sản phẩm có giá thành cao

 

٧

Đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng, ánh sáng và nước

٧

 

Cần vốn lớn để đầu tư cho mô hình trồng trọt công nghệ cao

 

٧

Hệ thống điều khiển tự động làm giảm nhân công và chi phí vận hành

٧

 

Người nông dân cần có kiến thức, kĩ năng về trồng trọt công nghệ cao.

 

٧

-- Mod Công Nghệ 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Giải câu 8 trang 11 SBT Công nghệ 7 Chân trời sáng tạo - CTST HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON