YOMEDIA

Công nghệ 7 Chương 1: Mở đầu về trồng trọt

Chương 1: Mở đầu về trồng trọt, giới thiệu về nghề trồng trọt ở Việt Nam ... Thông qua đó các em có thể hiểu được ý nghĩa, vai trò của trồng trọt ở nước ta,... Các em còn có thể củng cố kiến thức bằng các câu hỏi trắc nghiệm với thời gian quy định, bên cạnh đó các em có thể tham khảo các cách giải mới cho các bài tập SGK. Nội dung chi tiết mời các em xem tại đây.

ZUNIA9
 

 

AANETWORK
OFF