YOMEDIA
ZUNIA12

Giải câu 6 trang 10 SBT Công nghệ 7 Chân trời sáng tạo - CTST

Giải câu 6 trang 10 SBT Công nghệ 7 Chân trời sáng tạo

Hãy đánh dấu ٧ vào ô trống trước những yếu tố ảnh hưởng đến số vụ gieo trồng lúa trong năm ở nước ta

 

Lượng nước tưới

 

Trình độ canh tác

 

Mức thu nhập của người lao động

 

Khí hậu (nhiệt độ, độ ẩm không khí, lượng mưa)

 

Thời gian sinh trưởng của giống cây trồng

 

Nhu cầu tiêu thụ sản phẩm

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Phương pháp giải:

Nghiên cứu thông tin kiến thức bài học

Lời giải chi tiết:

٧

Lượng nước tưới

 

Trình độ canh tác

 

Mức thu nhập của người lao động

٧

Khí hậu (nhiệt độ, độ ẩm không khí, lượng mưa)

٧

Thời gian sinh trưởng của giống cây trồng

 

Nhu cầu tiêu thụ sản phẩm

-- Mod Công Nghệ 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Giải câu 6 trang 10 SBT Công nghệ 7 Chân trời sáng tạo - CTST HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF