YOMEDIA
ZUNIA12

Khám phá 3 trang 11 SGK Công nghệ 7 Chân trời sáng tạo - CTST

Khám phá 3 trang 11 SGK Công nghệ 7 Chân trời sáng tạo

Quan sát Hình 2.2 và trình bày quan điểm khác nhau giữa trồng độc canh và trồng xen canh.

Hình 2.2. Một số phương thức trồng trọt

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết

Phương pháp giải:

Quan sát vào hình 2.2 ta thấy 2 phương thức trồng trọt, cụ thể là trồng độc canh (trồng theo luống, cùng một loại cây) và trồng xen canh (có ít nhất 2 loại cây khác nhau cùng trồng xen kẽ)

Hình 2.2. Một số phương thức trồng trọt

Lời giải chi tiết:

Canh tác hai, nhiều loại cây trồng trên cùng một diện tích, cùng một lúc.

=> Giúp tận dụng diện tích đất, chất dinh dưỡng và ánh sáng.

Trồng độc canh

Trồng xen canh

+ Trồng một loại cây duy nhất.

=> Trong điều kiện tự nhiên, giảm độ phì nhiêu của đất và tăng sự lây lan sâu bệnh.

+ Canh tác hai, nhiều loại cây trồng trên cùng một diện tích, cùng một lúc.

=> Giúp tận dụng diện tích đất, chất dinh dưỡng và ánh sáng.

-- Mod Công Nghệ 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Khám phá 3 trang 11 SGK Công nghệ 7 Chân trời sáng tạo - CTST HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

Bài tập SGK khác

Khám phá 1 trang 10 SGK Công nghệ 7 Chân trời sáng tạo - CTST

Khám phá 2 trang 10 SGK Công nghệ 7 Chân trời sáng tạo - CTST

Khám phá 4 trang 11 SGK Công nghệ 7 Chân trời sáng tạo - CTST

Khám phá 5 trang 11 SGK Công nghệ 7 Chân trời sáng tạo - CTST

Khám phá 6 trang 12 SGK Công nghệ 7 Chân trời sáng tạo - CTST

Khám phá 7 trang 12 SGK Công nghệ 7 Chân trời sáng tạo - CTST

Khám phá 8 trang 12 SGK Công nghệ 7 Chân trời sáng tạo - CTST

Luyện tập 1 trang 12 SGK Công nghệ 7 Chân trời sáng tạo - CTST

Luyện tập 2 trang 12 SGK Công nghệ 7 Chân trời sáng tạo - CTST

Luyện tập 3 trang 12 SGK Công nghệ 7 Chân trời sáng tạo - CTST

Vận dụng trang 13 SGK Công nghệ 7 Chân trời sáng tạo - CTST

Giải câu 1 trang 9 SBT Công nghệ 7 Chân trời sáng tạo - CTST

Giải câu 2 trang 9 SBT Công nghệ 7 Chân trời sáng tạo - CTST

Giải câu 3 trang 10 SBT Công nghệ 7 Chân trời sáng tạo - CTST

Giải câu 4 trang 10 SBT Công nghệ 7 Chân trời sáng tạo - CTST

Giải câu 5 trang 10 SBT Công nghệ 7 Chân trời sáng tạo - CTST

Giải câu 6 trang 10 SBT Công nghệ 7 Chân trời sáng tạo - CTST

Giải câu 7 trang 11 SBT Công nghệ 7 Chân trời sáng tạo - CTST

Giải câu 8 trang 11 SBT Công nghệ 7 Chân trời sáng tạo - CTST

Giải câu 9 trang 12 SBT Công nghệ 7 Chân trời sáng tạo - CTST

Giải câu 10 trang 12 SBT Công nghệ 7 Chân trời sáng tạo - CTST

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON