Chương III: Việt Nam Từ Thế Kỉ XVI Đến Thế Kỉ XVIII

 • Bài 21: Những biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế kỉ XVI-XVIII

  Bài 21: Những biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế kỉ XVI-XVIII
  Ở chương II chúng ta đã được tìm hiểu về các triều đại phong kiến Việt Nam từ X - XV, qua đó thấy được quá trình hình thành, phát triển của nhà nước phong kiến và những thành tựu kinh tế, văn hóa của nhân dân Đại Việt. Từ đầu thế kỷ XVI, cuộc khủng hoảng xã hội đã làm sụp đổ nhà Lê sơ, kể từ đó nhà nước phong kiến Đại Việt có những biến đổi lớn. Để hiểu được những biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế kỷ XVI - XVIII, chúng ta cùng tìm hiểu bài 21 Những biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế kỉ XVI-XVIII.

  10 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 22: Tình hình kinh tế ở các thế kỉ XVI-XVIII

  Bài 22: Tình hình kinh tế ở các thế kỉ XVI-XVIII
  Từ thế kỉ XVI – XVIII, đất nước ta có nhiều biến động. Sự phân chia đất nước thành hai miền: Đàng Trong, Đàng Ngoài đã ảnh hưởng lớn đến đời sống kinh tế xã hội. Mặc dù vậy, kinh tế vẫn có nhiều mặt phát triển vượt bậc, đặc biệt là sự xuất hiện của kinh tế hàng hóa đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự hình thành và phát triển của các đô thị. Mời các em học sinh cùng tìm hiểu bài học: Tình hình kinh tế ở các thế kỉ XVI-XVIII

  12 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 23: Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước, bảo vệ tổ quốc cuối thế kỉ XVIII

  Bài 23: Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước, bảo vệ tổ quốc cuối thế kỉ XVIII
  Thế kỷ XVI – XVIII, đất nước ta bị chia cắt làm hai, chế độ phong kiến khủng hoảng ở cả hai miền, các tập đoàn phong kiến thống trị không còn khả năng thống nhất đất nước. Trước tình hình này, phong trào nông dân Tây Sơn đã đánh đổ các thế lực phong kiến thống trị, đánh bại giặc ngoại xâm, bước đầu thống nhất đất nước và bảo vệ độc lập dân tộc. Mời tất cả các em học sinh cùng tìm hiểu bài học này: Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước, bảo vệ tổ quốc cuối thế kỉ XVIII

  17 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 24: Tình hình văn hóa ở các thế kỉ XVI-XVIII

  Bài 24: Tình hình văn hóa ở các thế kỉ XVI-XVIII
  Học 247 giới thiệu đến các em bài: Tình hình văn hóa ở các thế kỉ XVI-XVIII giúp các em tìm hiểu về văn hóa nước ta ở thế kỉ XVI đến XVIII có điểm gì nổi bật? 

  10 trắc nghiệm

  Xem chi tiết