Trắc nghiệm Lịch sử 10 Bài 22 Tình hình kinh tế ở các thế kỉ XVI-XVIII

Lý thuyết

Trắc nghiệm

BT SGK FAQ
Quảng cáo

Câu hỏi trắc nghiệm (12 câu):

 • Câu 1:

  Ý nào không phản ánh đúng đặc điểm của nông nghiêp nước ta cuối thế kỉ XV – đầu thế kỉ XVI

  • A. Ruộng đất ngày càng tập trung vào tay tầng lớp địa chủ, quan lại
  • B. Nhà nước không quan tâm nhiều đến sản xuất
  • C. Thiên tai, hạn hán, mất mùa thường xuyên xảy ra
  • D. Ở vùng đất mới Đàng Trong, nông nghiệp tương đối phát triển
 • Câu 2:

  Sau thời kì loạn lạc kéo dài, tình hình nông nghiệp nước ta dần ổn định phát triển trở lại vào thời gian nào?

  • A. Nửa đầu thế kỉ XVI
  • B. Nửa cuối thế kỉ XVI
  • C. Nửa đầu thế kỉ XVII
  • D. Nửa cuối thế kỉ XVII
 • Câu 3:

  Đến thế kỉ XVII, lãnh thổ đất nước ta được mở rộng về phía

  • A. Tây     
  • B. Bắc
  • C. Đông     
  • D. Nam
 • Câu 4:

  Những nghề thủ công mới xuất hiện ở nước ta trong các thế kỉ XVI – XVIII là

  • A. Nghề làm gốm, sứ, dệt vải lụa
  • B. Nghề rèn sắt, đúc đồng
  • C. Nghề làm giấy, làm đồ trang sức
  • D. Nghề in bản gỗ, làm đồng hồ
 • Câu 5:

  Điểm mới thể hiện sự phát triển của thủ công nghiệp ở nước ta trong các thế kỉ XVI – XVIII là

  • A. Có nhiều làng nghê thủ công
  • B. Xuất hiện nhiều nghề thủ công mới
  • C. Một số thợ giỏi đã họp nhau tại các đô thị, lập phường vừa sản xuất, vừa bán hàng
  • D. Hàng thủ công của nước ta đã được buôn bán đến nhiều nước
 • Câu 6:

  Câu ca sau chứng tỏ điều gì

  "Đình Bảng bán ấm, bán khay

  Phù Lưu họp chợ mỗi ngày một đông"

  • A. Sự phát triển của thủ công nghiệp
  • B. Sự xuất hiện nhiều nghề thủ công mới
  • C. Sự giao lưu buôn bán trong nước ngày càng phát triển
  • D. Người dân họp chợ buôn bán hàng hóa
 • Câu 7:

  Điểm mới thể hiện sự phát triển của thương nghiệp ở nước ta trong các thế kỉ XVI – XVIII là

  • A. Xuất hiện các chợ họp theo phiên
  • B. Xuất hiện một số làng buôn và trung tâm buôn bán của các vùng
  • C. Thợ thủ công đem hàng đến các đô thị, cảng thị buôn bán
  • D. Có sự giao lưu buôn bán với một số nước trong khu vực
 • Câu 8:

  Nguyên nhân chủ yếu làm cho ngoại thương ở nước ta phát triển mạng mẽ trong các thế kỉ XVI – XVIII là gì?

  • A. Do sự phát triển giao lưu buôn bán trên thế giới và chính sách mở cửa của chính quyền Trịnh, Nguyễn
  • B. Do sản phẩm thủ công ngày càng nhiều đã thu hút các thương nhiên nước ngoài đến buôn bán
  • C. Do nước ta có nhiều cửa biển thuận lợi cho việc giao thương
  • D. Do chính quyền Trịnh, Nguyễn đánh thuế nhẹ đối với các thương nhân nước ngoài
 • Câu 9:

  Nét mới về ngoại thương ở nước ta trong các thế kỉ XVI – XVIII là

  • A. Đã xuất hiện những thương nhân đến từ châu Âu
  • B. Đàng Trong đã hình thành các thương cảng lớn nhất đất nướca
  • C. Sự ra đời của các cơ quan chuyên trách việc buôn bán với nước ngoài
  • D. Sự ra đời của những đội thuyền lớn để buôn bán với châu Âu
 • Câu 10:

  Từ giữa thế kỉ XVIII, ngoại thương nước ta dần suy yếu vì

  • A. Giai cấp thống trị chuyển sang ăn chới, hưởng thụ
  • B. Chúa Trịnh, chúa Nguyễn hạn chế ngoại thương do tình hình chính trị
  • C. Chính sách thuế khóa ngày càng phức tạp, quan lại sách nhiễu
  • D. Bị cạnh tranh bởi các nước trong kv
 • Câu 11:

  Trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa lớn nhất của nước ta trong các thế kỉ XVI – XVIII là

  • A. Phố Hiến (Hưng Yên)
  • B. Hội An (Quảng Nam)
  • C. Thanh Hà (Phú Xuân – Huế)
  • D. Kinh Kì (Kẻ Chợ)
 • Câu 12:

  Trung tâm trao đổi, buôn bán sầm uất nhất Đàng Trong là

  • A. Hội An (Quảng Nam)
  • B. Nước Mặn (Bình Định)
  • C. Gia Định (thành phố Hồ Chí Minh)
  • D. Thanh Hà (Phú Xuân – Huế)
Quảng cáo

Được đề xuất cho bạn